Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό Ίδρυμα Artos.

Στη Λευκωσία της Κύπρου, στους φούρνους των Αγίων Ομολογητών, οι καλλιτέχνες Αχιλλέας Κεντώνης και Μαρία Παπαχαραλάμπους ίδρυσαν το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα ARTos μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 2000.

Το ίδρυμα ARTos, ποeegartosυ το όνομα δόθηκε λόγω της ύπαρξης των φούρνων των Αγίων Ομολογητών, έχει ως στόχο την έρευνα και τη δημιουργία μέσα από το πάντρεμα της φιλοσοφίας, της σύγχρονης τέχνης και της επιστήμης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ίδρυμα ARTos να είναι ένας πολύπλευρος φορέας όπου οι εκδηλώσεις και τα δρώμενα έχουν ταυτόχρονα στοιχεία από τους τομείς των γραμμάτων, του χορού, της επιστήμης, του κινηματογράφου, της μουσικής, του θεάτρου κ.α. Η ‘ολιστική’ προσέγγιση του ARTos δίνει την καλλιτεχνική, ερευνητική και επιστημονική ώθηση στους δημιουργούς μέσα από την αλληλεπίδραση, την γνώση, την αμοιβαία εκτίμηση όλων των προσωπικοτήτων που ‘συστεγάζονται’ πνευματικά μέσα από τη λειτουργία του ιδρύματος. Σε αυτή την προσέγγιση, μεγάλο ρόλο επίσης παίζει η συνεργασία του ιδρύματος ARTos με δίκτυα στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στη Μέση Ανατολή.

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα ARTos ασχολείται με τη διοργάνωση συμποσίων, εργαστηρίων ή συνεδρίων όπου πραγματώνεται η ανάπτυξη και η ανταλλαγή ιδεών σε θέματα όπως η πολιτιστική ανάπτυξη. Φιλοξενεί προγράμματα σύγχρονης εκπαίδευσης για ενήλικες και για νέους ώστε να βοηθήσει στην εξέλιξη της πολιτισμικής παιδείας. Προωθεί και αναπτύσσει τη φιλοσοφία μέσα στην κυπριακή κοινωνία και μέσα από πειραματισμούς, με σεβασμό φυσικά στους δημιουργούς, οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση πολυμορφικών τεχνών, γίνεται προσπάθεια ανακάλυψης νέων καλλιτεχνικών ‘μέσων’.

Γεγονός που δείχνει τη σημασία του έργου, της δραστηριότητας και της στρατηγικής που χαράσσει τόσα χρόνια το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα ARTos είναι η βράβευσή του από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου το 2008 για τη συνεισφορά του στους τομείς του πολιτισμού και της επιστήμης.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος όπου στεγάζεται το ίδρυμα ARTos. Υπάρχει σύνδεση δύο αρχιτεκτονικών στοιχείων, αυτό του παραδοσιακού με αυτό του βιομηχανικού έχοντας μάλιστα από το 2003 και σύγχρονη αρχιτεκτονική. Παράλληλα, μετά από εργασίες ανάπλασης, ανακαλύφθηκαν και αναστηλώθηκαν 9 αρχαίοι τάφοι δείχνοντας έτσι συμβολικά την πολύπλευρη αλλά ομοιογενή ταυτότητα του Πολιτιστικού και Ερευνητικού Ιδρύματος Artos.